Opis forum
Dodane przez adullam dnia
STRONA PRZEZNACZONA JEST DLA FILOZOFÓW MAŚCI WSZELAKIEJ. DYSKUSJE NA PŁASZCZYŹNIE ROZWAŻAŃ : filozofii , etyki , religioznawstwa, antyteizmu.
Gdybyśmy byli całkowicie pewni naszego istnienia po śmiercią czy też naszego kresu wraz ze śmiercią religie nie miałaby sensu.
Jesteśmy zasadniczo wolą, wola niezmienną, tego czym jesteśmy nie może zmienić ani refleksja, ani edukacja, ani doświadczenie, ani tym bardziej wiara.
Cały chrześcijański dramat zbawienia, czyli preegzystencja Jezusa , inkarnacja, męka, śmierć, zstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, - jest to połączenie wierzeń i wyobrażeń misteryjnych z filozofią helleńską i stanowi ewidentne paralele synów bożych, którzy na tej ziemi walczą, cierpią, umierają, doskonalsi wracają do Boga , a potem dostępują dalszej czci poprzez kult.
Podstawowe prawa zagwarantowane w Deklaracji Praw Człowieka - powszechne równouprawnienie oraz wolność myśli, słowa i prasy, zwłaszcza w kwestiach religijnych – zostały już w brewe Piusa VI ( Quod ali uantum ) z 10 marca 1791 roku potępione jako „potworności" (monstra). W roku 1832 Grzegorz XVI uznał wolność sumienia za „szaleństwo" (deliramentum) - Nadszedł czas aby ludzie rozsądku powiedzieli dość. Wiara religijna zniechęca do niezależnego myślenia, powoduje podziały, biedotę, nieuctwo oraz jest bardzo niebezpieczna.